NOOD AAN OPVANG voor het schooljaar 2017 – 2018?

voor- en/of naschools (voor 7.30u. en na 18u.)
en/of op woensdagnamiddag
en/of op schoolvrije en vakantie dagen

Neem zo gauw mogelijk contact op met De Puzzel: 056 24 42 82